Chỉ thị 02/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 05/02/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Số, ký hiệu: 02/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Thành Phong
Công báo:

Văn bản liên quan