Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 24/02/2014
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 03/03/2014
Số, ký hiệu: 01/2014/CT-UBND Ngày hết hiệu lực: 31/12/2014
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
Trích yếu: Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014.
Lĩnh vực:
Người ký: VĂN THỊ BẠCH TUYẾT
Công báo: Số 21 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Chỉ thị về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 02/2014/CT-UBND
  • Ngày ban hành: 27/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2014
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 560/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 19/01/2015
  • Ngày có hiệu lực: 19/01/2015