Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 12/02/2014
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 19/02/2014
Số, ký hiệu: 01/2014/CT-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 2
Trích yếu: Về tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Cư
Công báo: Số 16 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản dẫn chiếu

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 38/2013/NQ-HĐND
  • Ngày ban hành: 12/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2013

Chỉ thị về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2014.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 21/2013/CT-UBND
  • Ngày ban hành: 27/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/2014