Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Năm 2018, Tháng 04

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27-04-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. 07/05/2018
26-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Hết hiệu lực một phần từ 14/05/2018
20-04-2018 Quyết định số 1637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 20/04/2018
17-04-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4. 27/04/2018
09-04-2018 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018. 09/04/2018
09-04-2018 Quyết định số 1369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. 09/04/2018
09-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10. 18/04/2018
06-04-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 9 về việc bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân Quận 9. 17/04/2018
04-04-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Gò vấp. 12/04/2018
02-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 5. 06/04/2018