Đơn giá đất ở tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án xây dựng Trường Mẫu giáo phường 4, quận 4

Ngày 09/6/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 2710/UBND-ĐTMT về đơn giá đất ở tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án xây dựng Trường Mẫu giáo phường 4, quận 4, cụ thể như sau:


- Hẻm nhựa 266 đường Tôn Đản (hẻm cấp còn lại, vị trí 3): 25.236.000 đồng/m2


- Hẻm nhựa cấp còn lại, vị trí 4 đường 43 (hẻm 266/51 đường Tôn Đản cũ): 24.111.000 đồng/m2


- Hẻm nhựa cụt cấp còn lại, vị trí 4 đường 43 (hẻm 266/51 đường Tôn Đản cũ): 20.189.000 đồng/m2


- Hẻm nhựa, cấp còn lại vị trí 3 đường số 9 (hẻm 129F đường Bến Vân Đồn cũ): 25.857.000 đồng/m2


- Hẻm nhựa cụt cấp còn lại vị trí 3 đường số 9 (hẻm 129F đường Bến Vân Đồn cũ): 20.236.000 đồng/m2

 

Nguyên Ngân