Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Công báo

Ngày 07/6/2011, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 81/QĐ-VP về bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, như sau:

 

Bổ nhiệm lại bà Trần Ngọc Nga, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Thời gian giữ chức vụ đến hết tháng 12 năm 2014.

 

 

Quỳnh Chi