Tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố

Ngày 31/05/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, vận động nhân dân thực hiện văn hóa giao thông khi tham gia giao thông


- Tăng cường tuần tra, kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông


- Chấn chỉnh trật tự đô thị và lập lại trật tự lòng lề đường


- Về công tác đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức giao thông đô thị


- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm


- Chấn chỉnh thi công các công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường và công tác tái lập mặt đường; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình có rào chắn ở khu vực mật độ giao thông cao. NTL