Ngưng phát hành miễn phí Công báo in cho các phường, xã, thị trấn

Ngày 03/11/2010, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 8067/VP-CB về cấp phát Công báo in cho các đơn vị cấp phường và các tủ sách pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài có ý kiến chỉ đạo về phát hành Công báo cho phường, xã, thị trấn như sau:


Hiện nay, Trang thông tin điện tử Công báo thành phố đã là website thành viên của HCM City Web, trong đó đăng tải đầy đủ và kịp thời các văn bản pháp luật của thành phố, quận - huyện và các văn bản hướng dẫn của sở - ban - ngành. Do đó, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có thể tra cứu văn bản khi có nhu cầu, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ngưng phát hành miễn phí Công báo in cho các phường, xã, thị trấn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.


Tên miền của website Công báo: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn


Trường hợp phường, xã, thị trấn có nhu cầu nghiên cứu Công báo, có thể liên hệ với Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo địa chỉ: số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1; điện thoại: 08.38233686; số fax: 08.8233694; Email: ttcb@tphcm.gov.vn.


NTL.