Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Ngưng phát hành miễn phí Công báo in cho các phường, xã, thị trấn

Ngày 03/11/2010, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 8067/VP-CB về cấp phát Công báo in cho các đơn vị cấp phường và các tủ sách pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài có ý kiến chỉ đạo về phát hành Công báo cho phường, xã, thị trấn như sau:


Hiện nay, Trang thông tin điện tử Công báo thành phố đã là website thành viên của HCM City Web, trong đó đăng tải đầy đủ và kịp thời các văn bản pháp luật của thành phố, quận - huyện và các văn bản hướng dẫn của sở - ban - ngành. Do đó, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có thể tra cứu văn bản khi có nhu cầu, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ngưng phát hành miễn phí Công báo in cho các phường, xã, thị trấn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.


Tên miền của website Công báo: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn


Trường hợp phường, xã, thị trấn có nhu cầu nghiên cứu Công báo, có thể liên hệ với Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo địa chỉ: số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1; điện thoại: 08.38233686; số fax: 08.8233694; Email: ttcb@tphcm.gov.vn.


NTL.