Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sửa chữa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 01/11/2010, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5518/UBND-ĐTMT về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sửa chữa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể như sau:


- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công hoặc đã thi công xong nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao và chưa hết thời gian bảo hành; phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, bảo đảm việc thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật tuân thủ nghiêm các quy trình thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành. Từng đơn vị cần ban hành quy chế cụ thể quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan (đơn vi thi công, đơn vị tư vấn giám sát…). Nếu để xảy ra sự cố lún sụp mặt đường gây thiệt hại về người, tài sản, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


- Các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành hiện hữu (cấp nước, thoát nước, cáp viễn thông, điện lực, cây xanh, vệ sinh môi trường…) phải tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời và triệt để các sự cố đối với công trình ngầm gây lún sụp mặt đường. Khi xảy ra sự cố lún sụp mặt đường, cần phải nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan (Ủy ban nhân dân các quận - huyện; các Khu Quản lý giao thông đô thị...) để triển khai ngay các biện pháp xử lý cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời khẩn trương xác định nguyên nhân và thực hiện nhanh các biện pháp khắc phục sự cố. Nếu chậm trễ xử lý để xảy ra tai nạn, đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật…


NTL.