Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sửa chữa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 01/11/2010, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5518/UBND-ĐTMT về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sửa chữa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể như sau:


- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công hoặc đã thi công xong nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao và chưa hết thời gian bảo hành; phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, bảo đảm việc thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật tuân thủ nghiêm các quy trình thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành. Từng đơn vị cần ban hành quy chế cụ thể quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan (đơn vi thi công, đơn vị tư vấn giám sát…). Nếu để xảy ra sự cố lún sụp mặt đường gây thiệt hại về người, tài sản, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


- Các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành hiện hữu (cấp nước, thoát nước, cáp viễn thông, điện lực, cây xanh, vệ sinh môi trường…) phải tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời và triệt để các sự cố đối với công trình ngầm gây lún sụp mặt đường. Khi xảy ra sự cố lún sụp mặt đường, cần phải nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan (Ủy ban nhân dân các quận - huyện; các Khu Quản lý giao thông đô thị...) để triển khai ngay các biện pháp xử lý cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời khẩn trương xác định nguyên nhân và thực hiện nhanh các biện pháp khắc phục sự cố. Nếu chậm trễ xử lý để xảy ra tai nạn, đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật…


NTL.