Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Thủ Thiêm 4 - thành phố Hồ Chí Minh | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư của Dự án Cống kiểm soát triều Phú Xuân, huyện Nhà Bè | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu, Quận 12 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa (Tắc Ráng tổ 27, 28), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng Trường Tiểu học Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh | Hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư của Dự án xây dựng kiên cố tuyến kè bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ và ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa (đoạn từ kè Bà Tổng đến ngã ba sông Soài Rạp), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng kè kiên cố ven sông Soài Rạp |

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sửa chữa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 01/11/2010, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5518/UBND-ĐTMT về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra sửa chữa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể như sau:


- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công hoặc đã thi công xong nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao và chưa hết thời gian bảo hành; phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, bảo đảm việc thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật tuân thủ nghiêm các quy trình thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành. Từng đơn vị cần ban hành quy chế cụ thể quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan (đơn vi thi công, đơn vị tư vấn giám sát…). Nếu để xảy ra sự cố lún sụp mặt đường gây thiệt hại về người, tài sản, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


- Các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành hiện hữu (cấp nước, thoát nước, cáp viễn thông, điện lực, cây xanh, vệ sinh môi trường…) phải tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời và triệt để các sự cố đối với công trình ngầm gây lún sụp mặt đường. Khi xảy ra sự cố lún sụp mặt đường, cần phải nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan (Ủy ban nhân dân các quận - huyện; các Khu Quản lý giao thông đô thị...) để triển khai ngay các biện pháp xử lý cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời khẩn trương xác định nguyên nhân và thực hiện nhanh các biện pháp khắc phục sự cố. Nếu chậm trễ xử lý để xảy ra tai nạn, đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật…


NTL.