Cho phép thành lập Văn phòng công chứng An Đông

Xét hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng của ông Trần Trung Dũng và ông Dương Văn Giao, ngày 29/10/2010, Ủy ban nhân dân tpp ban hành Quyết định số 4843/QĐ-UBND về cho phép thành lập Văn phòng công chứng, cụ thể như sau:


- Cho phép thành lập Văn phòng công chứng An Đông.


- Văn phòng công chứng An Đông được tổ chức và hoạt động theo loại hình Công ty hợp danh.


- Văn phòng công chứng An Đông có trụ sở tại số 91 Hoàng Đình Nghĩa, ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của Công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

 

Lam Điền