Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6. | Điều chỉnh bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố | Điều chỉnh, cập nhật Điểm 2, Điều 1 Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Điều chỉnh bổ sung Điều 1 Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ngày 05/08/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3275/QĐ-UBND về điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn | Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2019 |

Đổi tên Trường Trung học Phổ thông dân lập An Đông thành Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông An Đông

Ngày 28/10/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5182/QĐ-UBND về cho phép đổi tên Trường Trung học Phổ thông dân lập An Đông thành Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông An Đông, cụ thể như sau:


Cho phép đổi tên Trường Trung học Phổ thông Dân lập An Đông thành Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông An Đông.

 

Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông An Đông là đơn vị sự nghiệp giáo dục ngoài công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.


Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông An Đông chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo.


Trụ sở của Trường đặt tại:


- Cơ sở 1: 520 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10;


- Cơ sở 2: 100/15 Hùng Vương, phường 9, quận 5;


- Cở sở 3: 91 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5.

 

Nguyên Ngân