Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Dự án Phát triển vùng đô thị quận 8

Ngày 28/10/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5181/QĐ-UBND về duyệt dự án Phát triển vùng đô thị quận 8, cụ thể như sau:


1. Tên dự án: Phát triển vùng đô thị quận 8.


2. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân quận 8.


3. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn thế giới (tên gọi tiếng Anh là World Vision International - WVI).


4. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố.


5. Mục tiêu dự án: Nâng cao năng lực cộng đồng; cải thiện bền vững an sinh trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


6. Địa điểm thực hiện dự án: quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.


7. Hoạt động và kết quả chính của dự án:


- Hoạt động quan hệ bảo trợ: Tăng cường sự tham gia các hoạt động bảo trợ của cộng đồng trong công tác bảo trợ, bảo trợ trẻ em và gia đình tham gia chương trình. Đảm bảo việc thực hiện tốt các tiêu chuẩn vận hành bảo trợ.


- Hoạt động trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: trẻ em được giáo dục một cách hiệu quả và phù hợp. Cải thiện kiến thức và kỹ năng của trẻ và người chăm sóc trẻ trong việc phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích ở trẻ. Cải thiện hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ của cộng đồng.


- Hoạt động HIV/AIDS: Cộng đồng thay đổi thái độ đối với người có HIV/AIDS. Tăng cường khả năng tiếp cận trẻ mồ côi và trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (trẻ OVC) qua các dịch vụ thiết yếu về y tế giáo dục và sinh kế.


- Hoạt động xây dựng năng lực: Tăng cường năng lực cho đối tác địa phương để việc hướng tới mục tiêu an sinh trẻ em của dự án được thực hiện một cách bền vững. Cải thiện chất lượng công tác của nhân viên dự án phát triển vùng.


8. Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 10 năm 2011 đến 30 tháng 9 năm 2012.

 

Quỳnh Chi