Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Ngày 26/10/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5139/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, cụ thể như sau:

 

 

Thành viên Ban chỉ đạo gồm:


- Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban;


- Bà Ngô Minh Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Thường trực;


- Ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên;


- Ông Lâm Văn Ba, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên;


- Ông Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, Ủy viên;


- Ông Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên;


- Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;


- Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;


- Ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao độn – Thương binh và Xã hội, Ủy viên;


- Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;


- Ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;


- Ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Ủy viên.Tổ giúp việc Ban chỉ đạo:


- Bà Phạm Thu Lan, Trưởng phòng Tổ chức - Sở Tư pháp, Tổ trưởng;


- Ông Trần Văn Bảy, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp, Tổ viên;


- Ông Lê Đức Thanh, Trưởng phòng Văn bản pháp quy - Sở Tư pháp, Tổ viên;


- Ông Nguyễn Triều Lưu, Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp, Tổ viên;


- Ông Vũ Văn Huy, Phó Chánh Văn phòng - Sở Nội vụ, Tổ viên;


- Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ, Tổ viên;


- Ông Huỳnh Thành Nhân, Chuyên viên phòng Pháp chế - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ viên;


- Bà Tô Thị Kim Thoa, Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ viên.

 

NTL