Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hiện hành” | Cập nhật nhân sự Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC | Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đển hẻm 32 Ông Ích Khiêm), Phường 14, Quận 11 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án nâng cấp, mở rộng các hẻm chính theo quy hoạch giai đoạn năm 2015-2020 trên địa bàn Quận 7 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án đầu tư xây dựng Cầu Chuối Nước, trên đường Trung An, thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Nghĩa (đoạn từ Rạch Nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án nâng cấp đường Đào Cử (giai đoạn 2), thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ | Đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng và Thương mại- Dịch vụ - Văn phòng tại Lô H2-01, thuộc Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2 |

Quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 27/10/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5164/QĐ-UBND về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:


I. CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC


Chương trình phổ cập bậc trung học là chương trình trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề.


II. ĐỐI TƯỢNG PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC


Đối tượng phổ cập bậc trung học là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến hết 21 tuổi đã tốt nghiệp Trung học cơ sở chưa tốt nghiệp một trong 3 chương trình phổ cập bậc trung học, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh.


III. TIÊU CHUẨN PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC


1. Đối với cá nhân


Thanh thiếu niên thuộc đối tượng phổ cập bậc trung học được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trước khi hết tuổi 21.


2. Đối với đơn vị cơ sở ( phường - xã, thị trấn)


Phường - xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị:


a) Đạt và duy trì được chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.


b) Huy động được 95% trở lên số đối tượng phổ cập đã tốt nghiệp trung học cơ sở theo học chương trình phổ cập bậc trung học; đối với ngoại thành là 85%.


c) Tỷ lệ tốt nghiệp chương trình phổ cập bậc trung học là 85% trở lên; đối với ngoại thành là 75%.


d) Tỷ lệ đối tượng từ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp chương trình phổ cập bậc trung học là 80% trở lên; đối với ngoại thành là 70%.


3. Đối với quận - huyện


Quận - huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị:


a) Đơn vị đã đạt và duy trì được chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.


b) Có 90% trở lên số phường - xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra.


c) Có Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, các Trường trung học phổ thông có đủ điều kiện hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


4. Thành phố đạt chuẩn


Thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học khi có 100% quận - huyện đạt chuẩn phổ cập bậc bậc trung học tại thời điểm kiểm tra.

 

Lam Điền