Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
28-03-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 7 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 09/04/2018
28-03-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 7 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7. 09/04/2018
27-03-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Gò Vấp 04/04/2018
26-03-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 10 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 03/04/2018
23-03-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh 02/04/2018
19-03-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc ban hành Quy chế tỗ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 27/03/2018
14-03-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh 23/03/2018
14-03-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 22/03/2018
08-03-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5 15/03/2018
01-03-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 08/03/2018