Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
26-09-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Ban hành Quy chế tổ chửc và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình 04/10/2018
24-09-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 08/10/2018
21-09-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/10/2018
10-09-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc bãi bỏ văn bản 20/09/2018
09-08-2018 Quyết định số 3287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 02 2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25 6 2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyểt số 18-NQ/TW ngày 25 10 2017 của Hội ngrhị Ìần thử sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vân đề về tiếp tục đổi mới, sắp xềp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 09/08/2018