Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố HỒ Chí Minh 04/06/2018
24-05-2018 Quyết định số 2180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 24/05/2018
22-05-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 9 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9 29/05/2018
22-05-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 01/06/2018
18-05-2018 Quyết định số 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 01/07/2018
16-05-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi 01/06/2018
09-04-2018 Quyết định số 1369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 09/04/2018
09-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 7 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủỵ ban nhân dân Quận 7 19/04/2018