Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25-12-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 1 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 1. 01/01/2019
17-12-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp. 24/12/2018
07-12-2018 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019 07/12/2018
07-12-2018 Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐNĐ của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/01/2019
07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc iập tư thục ở khu vực Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn thành phố 01/01/2019
07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019 - 2020 01/01/2019
07-12-2018 Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành quy định về nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh 01/01/2019
07-12-2018 Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố 01/01/2019
07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ thành phố 01/01/2019
07-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sờ tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 07/12/2018