Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Nghị định 75/2000/NĐ-CP

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị định Ngày ban hành: 08/12/2000
Tình trạng hiệu lực: Chưa hiệu lực Ngày hiệu lực:
Số, ký hiệu: 75/2000/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Về công chứng, chứng thực.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về việc ban hành Quy định về thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, Kinh tế và Quản lý lao động.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/04/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/2010

Quyết định về việc Ban hành mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 228/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2004

Quyết định về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 150/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2003

Quyết định về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 294/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2003

Quyết định về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 201/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2003

Quyết định về thẩm quyền địa hạt giữa các Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 29/05/2005

Quyết định về thành lập Phòng Công chứng số 5 trực thuộc Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 200/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2003

Quyết định về thành lập Phòng Công chứng số 6 trực thuộc Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/02/2006
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2006

Quyết định về việc đổi tên các Phòng Công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/2001

Quyết định về thành lập phòng Công chứng số 4 trực thuộc Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/01/2002

Quyết định về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/02/2006
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2006