Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 20 Ngày xuất bản: 15.05.2013

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

06-05-2013 Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 - 2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013 - 2014. 4

Ủy ban nhân dân quận 7

23-04-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 8

Ủy ban nhân dân quận 10

16-04-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 10

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

24-04-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Quận Bình Tân. 13

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

10-04-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 24

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

24-04-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. 28

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

12-04-2013 Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 31
26-04-2013 Quyết định số 2109/QĐ-UBND về Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. 39
02-05-2013 Quyết định số 2153/QĐ-UBND về ban hành Danh mục nguồn tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ). 56

Ủy ban nhân dân quận 1

11-04-2013 Quyết định số 325/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực. 66