Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5334/QĐ-UBND về ban hành Giá dịch vụ sử dụng công trình hạ tầng và tiện ích công cộng tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2023 trở đi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5317/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Ký túc xá sinh viên Lào. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5316/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trường Đoàn Lý Tự Trọng. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5314/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5313/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5312/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5311/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5310/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Nhà Thiếu nhi Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Nhà Văn hóa Thanh niên. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5134/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 |
Số 20 Ngày xuất bản: 15.05.2013

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

06-05-2013 Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 - 2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013 - 2014. 4

Ủy ban nhân dân quận 7

23-04-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 8

Ủy ban nhân dân quận 10

16-04-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 10

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

24-04-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Quận Bình Tân. 13

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

10-04-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 24

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

24-04-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. 28

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

12-04-2013 Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 31
26-04-2013 Quyết định số 2109/QĐ-UBND về Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. 39
02-05-2013 Quyết định số 2153/QĐ-UBND về ban hành Danh mục nguồn tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ). 56

Ủy ban nhân dân quận 1

11-04-2013 Quyết định số 325/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực. 66