Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Y tế

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
26-07-2007 Quyết định số 99/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 05/08/2007
26-07-2007 Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện huyện Hóc Môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. 05/08/2007
26-07-2007 Quyết định số 97/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. 05/08/2007
26-07-2007 Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận 11 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 11. 05/08/2007
26-07-2007 Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 11 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 11. 05/08/2007
26-07-2007 Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 05/08/2007
12-07-2007 Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3. 22/07/2007
12-07-2007 Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3. 22/07/2007
28-06-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết. Hết hiệu lực từ 23/04/2015
31-05-2007 Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. 10/06/2007