Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Y tế

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
03-05-2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận 6 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6. 13/05/2007
03-05-2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 6 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6. 13/05/2007
13-04-2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện huyện Nhà Bè trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. 23/04/2007
13-04-2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Nhà Bè trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. 23/04/2007
13-04-2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận 4 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 4. 23/04/2007
13-04-2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 4. 23/04/2007
26-03-2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. 07/04/2007
13-03-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 9. 23/03/2007
13-03-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 9. 23/03/2007
27-02-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 09/03/2007