Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Y tế

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27-03-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế. Hết hiệu lực từ 01/01/2018
23-12-2008 Chỉ thị số 24/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2009. Hết hiệu lực từ 03/06/2010
27-03-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 23/04/2015
04-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2008. Hết hiệu lực từ 03/06/2010
27-12-2007 Quyết định số 143/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố. 06/01/2008
10-11-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn thành phố. Hết hiệu lực từ 19/01/2012
08-10-2007 Quyết định số 123/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “Quy định tiếp nhận và điều trị bệnh nhân của Bệnh viện Nhân Ái”. 18/10/2007
16-08-2007 Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5. 26/08/2007
16-08-2007 Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5. 26/08/2007
03-08-2007 Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 8 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 8. 13/08/2007