Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Y tế

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
23-02-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 10 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 10. 05/03/2007
07-02-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Điều 3 Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. 17/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 02/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện quận Bình Thạnh trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. 02/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện quận 1 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1. 02/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 02/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận Bình Thạnh trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. 02/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 1 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1. 02/02/2007
29-12-2006 Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Hết hiệu lực một phần từ 17/02/2007
22-12-2006 Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 19/01/2012