Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Y tế

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
23-02-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận Gò Vấp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. 05/03/2007
23-02-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận 12 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 12. 05/03/2007
23-02-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 12. 05/03/2007
23-02-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận 10 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 10. 05/03/2007
23-02-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 10 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 10. 05/03/2007
07-02-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Điều 3 Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. 17/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 02/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện quận Bình Thạnh trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. 02/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện quận 1 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1. 02/02/2007
23-01-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 02/02/2007