Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3850/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh và mở rộng khu trung tâm và dân cư Quận 9, phường Long Trường và Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc thành lập các Khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3872/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè chống sạt lở Rạch Tôm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3894/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trung tâm dạy nghề tư thục Tin học Nguyễn Thông thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Sao Việt. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3894/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trung tâm dạy nghề tư thục Tin học Nguyễn Thông thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Sao Việt. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3895/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về Công nhận xã An Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2016 - 2020 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3899/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3900/QĐ-UBND về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn trực thuộc Sở Y tế |
Số 81 + 82 Ngày xuất bản: 15.10.2021

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

17-09-2021 Quyết định số 3355/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lỷ của Sở Du lịch. 2