Ủy ban nhân dân Quận 7 công bố 18 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

Ngày 17/01/2018 , Ủy ban nhân dân Quận 7 ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc công bố 18 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2018

 

Tùng Khang