Công bố 07 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9

Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND v/v công bố 07 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2017

 

Tùng Khang