Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6. | Điều chỉnh bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố | Điều chỉnh, cập nhật Điểm 2, Điều 1 Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Điều chỉnh bổ sung Điều 1 Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ngày 05/08/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3275/QĐ-UBND về điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn | Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2019 | Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Công bố danh mục 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường |

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sáng nay ngày 04/5/2011, tại trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm bà Ngô Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Khánh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

 

Lam Điền