Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Thành lập Ban Tuyển sinh quân sự thành phố

Ngày 26/4/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tuyển sinh quân sự thành phố, cụ thể như sau:


1. Ông Phạm Văn Cường, Phó Tư lệnh thành phố - Trưởng Ban;


2. Ông Trần Văn Tứ, Phó Tham mưu trưởng - Phó Ban thường trực;


3. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Ban;


4. Ba Nguyễn Thị Lan, Phó Ban Tổ chức Thành ủy - Ủy viên;


5. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;


6. Ông Huỳnh Văn Biết, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;


7. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh -Ủy viên;


8. Ông Lê Văn Làm, Trưởng phòng Sở - ngành Sở Nội vụ - Ủy viên.


Ban Tuyển sinh quân sự thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh quân sự thành phố.

 

Lam Điền