Thành lập Ban Tuyển sinh quân sự thành phố

Ngày 26/4/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tuyển sinh quân sự thành phố, cụ thể như sau:


1. Ông Phạm Văn Cường, Phó Tư lệnh thành phố - Trưởng Ban;


2. Ông Trần Văn Tứ, Phó Tham mưu trưởng - Phó Ban thường trực;


3. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Ban;


4. Ba Nguyễn Thị Lan, Phó Ban Tổ chức Thành ủy - Ủy viên;


5. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;


6. Ông Huỳnh Văn Biết, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;


7. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh -Ủy viên;


8. Ông Lê Văn Làm, Trưởng phòng Sở - ngành Sở Nội vụ - Ủy viên.


Ban Tuyển sinh quân sự thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh quân sự thành phố.

 

Lam Điền