Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Thành hội Phật giáo tổ chức Lễ Phật đản năm 2011

Ngày 26/4/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 1922/UBND-PCNC về việc Thành hội Phật giáo tổ chức Lễ Phật đản năm 2011, cụ thể như sau:


Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận việc Thành hội Phật giáo thành phố tổ chức chương trình Lễ Phật đản năm 2011 (Phật lịch 2555) với nội dung sau:


- Tổ chức Đoàn thăm viếng và đặt vòng hoa ngày 16 tháng 5 năm 2011 (từ 06 giờ đến 07 giờ) tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1); tượng đài Quách Thị Trang (quận 1); tháp Bồ tát Thích Quảng Đức (quận 3); đền Bến Dược (huyện Củ Chi) và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (quận 9).


- Tổ chức Lễ đài tập trung khoảng 10.000 Tăng, Ni, Phật tử và khách mời ngày 17 tháng 5 năm 2011 (từ 05 giờ đến 10 giờ) tại chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3.


- Tổ chức hoạt động kỷ niệm Phật đản tại địa bàn các quận, huyện theo chương trình và kế hoạch đã thống nhất với Ban Tôn giáo - Dân tộc thành phố.

 

Lam Điền