Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị định Ngày ban hành: 15/04/2010
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/06/2010
Số, ký hiệu: 42/2010/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4813/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2011

Quyết định ban hành Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2011

Quyết định ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 72/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2011

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/11/2011

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2011

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2011

Quyết định ban hành Quy chế về bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 39/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 02/07/2010

Quyết định ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2010

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2012

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Bình Tân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/2012

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2014

Quyết định v/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/11/2014

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2014

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2015/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/10/2015

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2015/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2015

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 22/01/2016

Quyết định ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2016/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 11/02/2016