Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Luật 27/10/1962

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Luật Ngày ban hành: 27/10/1962
Tình trạng hiệu lực: Chưa hiệu lực Ngày hiệu lực:
Số, ký hiệu: 27/10/1962 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Trích yếu: Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành bản quy tắc vệ sinh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 102/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/04/1983
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/1983

Quyết định ban hành điều lệ tạm thời về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu của Hội đồng nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/02/1980
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/1980

Quyết định về việc Ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của nhóm sản phẩm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/02/1982
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/1982

Quyết định về việc phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hoá sản suất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 257/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/08/1981
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/1981

Quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra của nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/04/1978
 • Ngày có hiệu lực: 17/04/1978

Quyết định về việc xe vận tải của các tỉnh ra vào thành phố Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4030/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/12/1978
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/1978

Quyết định về công tác tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1187/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Hốc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 605/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/1977

Quyết định về việc cho phép thành lập liên hiệp HTX ngành mành trúc trực thuộc liên hiệp hợp tác xã TCN – TCN thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/08/1980
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/1980

Quyết định thành lập đoàn thanh tra về cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 245/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/1979
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/1979

Quyết định về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 10.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/02/1978
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/1978

Quyết định về việc ban hành bản quy định tạm thời phân công phân cấp quản lý công trình kỹ thuật đô thị và công trình công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 107/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/06/1982
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/1982

Quyết định về việc thành lập Trung tâm thông tin khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 66/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/05/1983
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/1983

Quyết định về việc lập 5 trạm kiểm soát ra vào thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 742/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/12/1977
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/1977

Quyết định về việc phân phối lương thực theo lứa tuổi cho một bộ phận nhân dân phi nông nghiệp trong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 409/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/06/1981
 • Ngày có hiệu lực: 16/06/1981

Quyết định về việc phê duyệt nội dung bản thỏa thuận, phân công phân cấp cho UBND quận 5 quản lý các đơn vị thương nghiệp bán lẻ của Sở Thương nghiệp đang phục vụ nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong quận, giữa Giám đốc Sở Thương nghiệp, chủ tịch UBND quận 5 và Giám đốc Sở Tài chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 383/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/10/1980
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/1980

Quyết định về việc ban hành quy định về giữ xe 2 bánh trong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/02/1983
 • Ngày có hiệu lực: 11/02/1983

Quyết định về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41B/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/1978

Quyết định về việc thành lập phòng thuỷ lợi huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 598/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/10/1977
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/1977

Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra và xử lý vật tư hàng hoá thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 137/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/07/1981
 • Ngày có hiệu lực: 14/07/1981

Quyết định ban giao cho Sở Thương nghiệp xét duyệt giá kinh doanh thương nghiệp trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 622/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/1982
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/1982

Quyết định về việc xử lý dược phòng Viết Khâm số 139 Đinh Tiên Hoàng Q1, vi phạm quy định hành nghề.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 521/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/04/1978
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/1978

Quyết định chọn đơn vị ghi sổ thu chi gia đình công nhân viên chức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1991/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/12/1979
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/1979

Quyết định về việc ban hành “tiêu chuẩn tạm thời phân phối diện tích làm việc và diện tích ở của cán bộ, công nhân viên chức nhà nước trong thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 442/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/04/1978
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/1978

Quyết định về việc ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ủy ban vật giá thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 182/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/08/1978
 • Ngày có hiệu lực: 31/08/1978

Quyết định về việc phân phối nhà cho công nhân và các công trình phục vụ lợi ích công cộng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/01/1979
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/1979

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo quyết toán vật tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 83/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/06/1983
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/1983

Quyết định về việc cải tạo các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội trong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1531/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/1977

Quyết định về việc thành lập Ban hợp tác kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 105/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/06/1981
 • Ngày có hiệu lực: 04/06/1981

Quyết định thành lập phòng xây dựng huyện Hốc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 706/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/12/1977
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/1977

Quyết định ban hành Bản quy định về một số chế độ hoạt động đối với chi nhánh cơ quan thương mại Liên Xô tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/03/1980
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/1980

Quyết định ban hành quy định “Mua bán, trao đổi hàng hóa của các đơn vị thuộc trung ương, các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố bạn tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại các địa phương bạn”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 313/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/12/1982
 • Ngày có hiệu lực: 04/12/1998

Quyết định về việc bổ sung và sửa đổi một số điểm trong quy định của quyết định số 333/QĐ-UB ngày 14.12.1979 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 388/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/06/1982
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/1982

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1981

Quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban vật tư – thương nghiệp – đời sống quận (huyện).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 176/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/06/1979
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/1979

Quyết định về việc ban hành một số quy định giữ xe 2 bánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 172/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/08/1981
 • Ngày có hiệu lực: 28/08/1981

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Ba.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 556/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/1977

Quyết định thành lập ban phân phối vùng kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 193/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/09/1978
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/1978

Quyết định ban hành quy chế tạm thời về khách nước ngoài quá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 264/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/11/1981
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/1981

Quyết định về việc thu lệ phí đăng ký nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 516/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/07/1981
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/1981

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thủy sản thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 162/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/08/1978
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/1978

Quyết định về công tác tổ chức và quản lý hoạt động cải tiến kỹ thuật, hợ p lý hóa sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 396/QĐ-TC
 • Ngày ban hành: 03/06/1977
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/1977

Quyết định ban hành quy định tạm thời việc thống nhất quản lý sử dụng và tiết kiệm vật tư gỗ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1790/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/12/1977
 • Ngày có hiệu lực: 29/12/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Mười.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 501/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/04/1978
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về việc thành lập tổ chức thu mua ở các huyện ngoại thành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 278/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/11/1979
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/1979

Quyết định quy định các tiêu chuẩn về doanh thu và lãi để xếp vào loại hộ kinh doanh nhỏ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 951/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/03/1979
 • Ngày có hiệu lực: 29/03/1979

Quyết định quy định tạm thời về nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 648/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/06/1977
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/1977

Quyết định thành lập Ban Điều phối định cư và cải tạo lao động thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/02/1980
 • Ngày có hiệu lực: 19/02/1980

Quyết định về việc đăng ký nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm và hàng hoá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 96A/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/02/1981
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/1981

Quyết định về việc tổ chức và quản lý mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 232/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/12/1978
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/1978

Quyết định ban hành “Bản quy định tạm thời về phân công, phân cấp quản lý nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 244/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/10/1981
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/1981

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của “ban khai hoang xây dựng kinh tế mới” thành phố Hồ Chí Minh và “ban khai hoang sản xuất” quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 172/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/06/1979
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/1979

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 498/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc bổ sung bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp- thủ công nghiệp thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UB ngày 18-01-1979 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 132/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/04/1979
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/1979

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ty lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 178/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/08/1978
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/1978

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 504/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc tổ chức màng lưới báo cáo tình hình giá cả thị trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 299/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/04/1982
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/1982

Quyết định ban hành một số điều quy định tạm thời về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngành đánh bắt và chế biến thủy hải sản ở hành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1515/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/1977

Quyết định về việc lập Ban Chỉ đạo thực hành tiết kiệm của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 92/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/05/1982
 • Ngày có hiệu lực: 26/05/1982

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu hạ lưu sông Đồng Nai và sông Sài Gòn trực thuộc Uỷ Ban nhân dân Thành Phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/05/1983
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/1983

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương về bột dinh dưỡng trẻ em.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 133/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/1981
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/1981

Quyết định về việc quy định mức miễn thu ở thành phố để tính thuế lợi tức doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 952/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/03/1979
 • Ngày có hiệu lực: 29/03/1979

Quyết định về việc thành lập phòng vật giá ở các quận (huyện).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42A/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 23/03/1978

Quyết định ban hành các chế độ báo cáo thống kê.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 655/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/1977

Quyết định về việc cấm các loại xe vận tải lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến Công trường Dân Chủ).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 349/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/09/1980
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/1980

Quyết định ban hành bản qui định tạm thời về việc thi hành chính sách đối với những người đã làm việc trong quân đội, chánh quyền và các tổ chức chánh trị của chế độ cũ đi học tập cải tạo tập trung được cho về thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/01/1981
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/1981

Quyết định về chế độ quản lý công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/07/1983
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/1983

Quyết định về việc chấm dứt buôn bán tư nhân trên 3 ngành hàng: vật tư, vải sợi, điện máy.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 871/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/05/1978
 • Ngày có hiệu lực: 29/05/1978

Quyết định về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách và hàng hóa trong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1737/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/10/1979
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/1979

Quyết định về việc thành lập tổ vật giá ở các quận (huyện).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 392B/QĐ-TC
 • Ngày ban hành: 28/06/1977
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/1977

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của phòng thể dục thể thao trực thuộc UBND quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1981

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thủy lợi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 153/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/07/1978
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/1978

Quyết định về việc ban hành 6 tiêu chuẩn địa phương về vải sợi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 193/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/05/1980
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/1980

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về một số chánh sách tập thể hóa đối với các tập đoàn sản xuất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 450/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/04/1978
 • Ngày có hiệu lực: 13/04/1978

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 của Thành ủy về công nghiệp và khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp ngoại thành và ven nội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 117/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/07/1983
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/1983

Quyết định về xét duyệt, công nhận, công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1754/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/12/1977
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 507/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định bổ sung và sửa đổi quyết định 313/QĐ-UB ngày 04-12-1982 của UBND. TP.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 94/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/04/1983
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1983

Quyết định về thanh tra việc thực hiện định mức sử dụng xăng dầu và điện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 243/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/09/1982
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/1982

Quyết định về việc xây dựng nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 610/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/1977

Quyết định về việc giảm thuế lợi tức doanh nghiệp đối với các hình thức hợp tác thuộc các ngành kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ, sửa chữa ở thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 949/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/03/1979
 • Ngày có hiệu lực: 29/03/1979

Quyết định về việc thành lập hội đồng giám định vật tư, thiết bị đã kiểm kê trưng mua.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 92/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/05/1978
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/1978

Quyết định về việc xóa bỏ kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản, chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 341/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 23/03/1978

Quyết định ban hành Bản quy định về công tác quản lý xe xích lô đạp và ba gác đạp của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 84/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/1981

Quyết định về việc cho phép thành lập Liên hiệp Hợp tác xã ngành thêu trực thuộc Liên hiệp HTX Tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 193/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/09/1981
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/1981

Quyết định về tổ chức tổ, đội lao động chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 439/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/1977
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/1977

Quyết định về việc ban hành quy định về kỷ luật giá trong thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2150/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/07/1978
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/1978

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của sở giao thông vận tải thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 140/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/06/1978
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/1978

Quyết định về tổ chức bộ máy của cơ quan Sở Công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 160/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/05/1979
 • Ngày có hiệu lực: 24/05/1979

Quyết định về việc cho phép Chi cục Thống kê được phép thống nhất quản lý việc in ấn và giám sát việc in ấn và phát hành biểu mẫu, chứng từ thống kê - kế toán.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 95/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/04/1983
 • Ngày có hiệu lực: 04/04/1983

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/02/1982
 • Ngày có hiệu lực: 03/02/1982

Quyết định về việc phân công thu mua, thu hồi giấy phế liệu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3732/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/11/1978
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/1978

Quyết định về việc phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/01/1980
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/1980

Quyết định ban hành quy định tạm thời về phân cấp quản lý giá ở thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/03/1979
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/1979

Quyết định về việc thành lập phòng thuỷ lợi huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 601/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/1977

Quyết định về việc ban hành “quy định về tổ chức và hoạt động của sở lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 96B/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/1981

Quyết định về việc ban hành “bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban giáo dục – nhà trẻ quận (huyện)”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 230/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/08/1979
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/1979

Quyết định về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 246/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/10/1981
 • Ngày có hiệu lực: 29/10/1981

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương “điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất lương thực thực phẩm”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1489/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/08/1979
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/1979

Quyết định về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban phân vùng kinh tế thành phố”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/02/1981
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/1981

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 116/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/06/1982
 • Ngày có hiệu lực: 29/06/1982

Quyết định về việc thành lập “Tiểu ban chỉ đạo quy hoạch công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp” trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 123/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/06/1981
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/1981

Quyết định ban Chấp hành bản Quy định tạm thời về chế độ thưởng đối với những người có công phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản X.H.C.N, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 363/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/09/1980
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/1980

Quyết định về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/01/1980
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/1980

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung giá biểu thu tiền nhà dùng làm việc hành chánh, dành cho sản xuất, kinh doanh trong bản quy định ban hành theo quyết định số 4142/QĐ-UB ngày 30.12.1978 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 368/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/06/1982
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/1982

Quyết định về việc ban hành giá biểu tạm thời thu tiền nhà thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4142/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/12/1978
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1979

Quyết định về việc trích lãi hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiêu thụ của phường, xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1241/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Phú nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 572/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/10/1977
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/1977

Quyết định về việc quản lý việc giết mổ heo và bán thịt heo trong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1858/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/11/1979
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/1979

Quyết định về việc thành lập Sở Tư pháp trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/03/1982
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/1982

Quyết định về việc “Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của sở nông nghiệp”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 76/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1981

Quyết định về việc điều chỉnh tiêu chuẩn lương thực cho cán bộ công nhân viên chức theo quy định thống nhất cả nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 410/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/06/1981
 • Ngày có hiệu lực: 16/06/1981

Quyết định về việc chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải Quận, Huyện thành Phòng CN-TTCN trực thuộc UBND Quận, Huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 100/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/1981

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo kiểm tra lương thực ở thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 129/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/07/1982
 • Ngày có hiệu lực: 14/07/1982

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 508/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của sở tài chánh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 281/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/11/1979
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/1979

Quyết định về việc huy động lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa năm 1983.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 183/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/06/1983
 • Ngày có hiệu lực: 23/06/1983

Quyết định giá cước vận tải hàng hoá của xe chạy bằng nhiện liệu than thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 85/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/02/1981
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/1981

Quyết định về việc ban hành ban điều lệ tạm thời về “bảo vệ các công trình thủy lợi” ở thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 943/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/06/1978
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/1978

Quyết định về việc ủy quyền cho sở tài chánh xét duyệt vốn góp vào công tư hợp doanh và hình thức phân phối lãi cho các cổ phần tư nhân trong các xí nghiệp công tư hợp doanh của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3480/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/10/1978
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/1978

Quyết định về việc ban hành quy định “bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 575/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/10/1977
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/1977

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 242/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/10/1981
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/1981

Quyết định về việc tổ chức quản lý thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 109/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/06/1982
 • Ngày có hiệu lực: 16/06/1982

Quyết định về việc thành lập Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Ban KHKT thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/03/1982
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/1982

Quyết định về việc bình ổn và điều chỉnh giá bán lẻ một số hàng tiêu dùng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 387/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1978

Quyết định về việc quy định mức thu nhập bình quân nhân khẩu ở thành phố để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh loại nhỏ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 953/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/03/1979
 • Ngày có hiệu lực: 29/03/1979

Quyết định chuyển Ban Nông thôn thành Ban cải tạo Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/02/1979
 • Ngày có hiệu lực: 07/02/1979

Quyết định về việc ban hành hai tiêu chuẩn địa phương về điều kiện vệ sinh công nghiệp của cơ sở sản xuất vật dụng cao su và nhựa.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 106/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/03/1981
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/1981

Quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban y tế - thể dục thể thao quận (huyện).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 175/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/06/1979
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/1979

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức xây dựng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 157/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/07/1978
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/1978

Quyết định về việc ban hành “Bản quy định về phân công, phân cấp quản lý cho ubnd quận, huyện”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/03/1981
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/1981

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Mười Một.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 502/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định ban hành bản quy định về một số chế đội hoạt động đối với cơ quan Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 225/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/06/1980
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/1980

Quyết định về việc tiến hành kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1 và quận III thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 851/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/07/1977
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/1977

Quyết định về việc thu lệ phí chứng nhận, sao lục và cấp phát các giấy tờ (lệ phí hành chánh).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1242/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/12/1981
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về việc thành lập ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52A/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/04/1978
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách thống nhất trong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 451/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/11/1980
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/1980

Quyết định ban hành Điều lệ tạm thời về “cung cấp và tiêu thụ nước” trong toàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 289/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/11/1982
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/1982

Quyết định về việc trích giảm thuế lợi tức đối với các cơ sở kinh tế tập thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, kinh doanh nông nghiệp (không chịu thuế nông nghiệp).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 950/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/03/1979
 • Ngày có hiệu lực: 29/03/1979

Quyết định về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41A/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/1978

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương về thức ăn hỗn hợp cho gia súc (heo, gà).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 134/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/1981
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/1981

Quyết định về giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 636/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/11/1982
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/1998

Quyết định về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, chế độ sinh hoạt của Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố và các ngành các cấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/01/1982
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/1982

Quyết định về khu vực đậu các loại xe chuyên chở hành khách, hàng hóa và tàu thuyền tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 654/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/05/1978
 • Ngày có hiệu lực: 13/05/1978

Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thanh lý tài sản của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 236/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/12/1978
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/1978

Quyết định về tổ chức hoạt động của ban sản xuất xã và ban sản xuất ấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 150/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/07/1978
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/1978

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng tổ chức chính quyền quận, huyện thuộc ủy ban nhân dân quận huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 77/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1981

Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc đi lại của các phương tiện nổi cơ giới và thô sơ trong khu vực cảng Sài Gòn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 161/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/01/1979
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/1979

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 499/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp- thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/01/1979
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/1979

Quyết định về việc tổ chức hoạt động của Phòng Thương nghiệp quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/02/1982
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/1982

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 505/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra việc sản xuất, giao nộp sản phẩm, phân phối thu nhập các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/QĐ
 • Ngày ban hành: 01/06/1983
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/1983

Quyết định về việc giao cho Sở Văn hóa và Thông tin quản lý toàn bộ vật tư dùng cho xây dựng, trang trí các khu vui chơi, giải trí.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 155/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/04/1980
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/1980

Quyết định chấp thuận cho sở Tài chính lập kho trang bị quần áo mùa đông cho cán bộ mượn đi công tác.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 719/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/06/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/1977

Quyết định về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp cho du kích tự vệ tập trung và cán bộ phường, xã đội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 54/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/03/1979
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/1979

Quyết định thành lập ban chỉ đạo phân phối lưu thông và quản lý thị trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/03/1983
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/1983

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 603/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/1977

Quyết định về việc ban hành thực hiện giá cước vận tải hành khách và hàng hóa trong thành phố theo nhiên liệu giá mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 500/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/08/1982
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/1982

Quyết định về việc thành lập phòng xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/02/1978
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/1978

Quyết định về việc tập trung các loại xe hiệu zin 130, zin 157, và gmc 2-3 cầu phục vụ công tác bảo vệ biên giới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 872/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/05/1978
 • Ngày có hiệu lực: 29/05/1978

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của Phòng Thương binh và xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1981

Quyết định về việc ban hành các tiêu chuẩn địa phương về muối ăn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1490/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/08/1979
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/1979

Quyết định về việc ban hành các tiêu chuẩn địa phương về nước mắm và tầu vị yểu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1488/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/08/1979
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/1979

Quyết định về việc thống nhất quản lý lâm sản ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1789/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/12/1977
 • Ngày có hiệu lực: 29/12/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Sáu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 500/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định thành lập hội đồng phân phối nhà thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/04/1978
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/1978

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Ban Thủy lợi ở các Huyện ngoại thành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 190/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/09/1978
 • Ngày có hiệu lực: 11/09/1978

Quyết định ban hành Bản quy định về chế độ bắt buộc lao động tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/02/1980
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/1980

Quyết định ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 741/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/1977
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/1977

Quyết định về việc thành lập ban vận động của thành phố đóng góp xây dựng các công trình lớn của nhà nước ở các tỉnh phía Nam.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/03/1982
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1982

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 118/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/06/1981
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/1981

Quyết định về việc uỷ quyền dyệt chế độ trợ cấp khó khăn cho đồng bào thành phố đi xây dựng các vùng kinh tế mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 660/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/02/1979
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/1979

Quyết định về việc cải tiến một bước chế độ hợp đồng gia công tại thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 521/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/09/1982
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1983

Quyết định về giá chỉ đạo thu mua lúa và hoa màu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1884/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/12/1979
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/1979

Quyết định ban hành bản quy định tạm thời về tỷ lệ lợi nhuận định mức tính trên giá thành hợp lý được duyệt áp dụng đối với các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 221/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/11/1978
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/1978

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Một.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 497/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc ban hành “bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban tài chánh – giá cả quận (huyện)”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 156B/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/05/1979
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý cá nước ngọt từ Sở nông nghiệp sang Sở Thuỷ sản thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/01/1979
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/1979

Quyết định về việc ban hành “Bản quy định về phương hướng và nội dung phân công, phân cấp quản lý cho phường, xã”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 53/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/03/1981
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/1981

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 503/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc ban hành giá cước bốc xếp thô sơ của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 134/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/03/1982
 • Ngày có hiệu lực: 17/03/1982

Quyết định về việc phân phối quản lý tài sản của Ngô Văn Nguyên tư sản gian thương lớn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 156/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/01/1997
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/1997

Quyết định thành lập phòng xây dựng huyện Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 658/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 24/11/1977

Quyết định về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 56/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/04/1978
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/1978

Quyết định về việc bổ sung mức thu thuế sát sinh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 195/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/06/1983
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/1983

Quyết định về việc sửa đổi một số điểm của bản điều lệ tam thời về thu lệ phí khai thác đất công và điều lệ tạm thời về thu lệ phí bến xe, bến ghe, bến tàu, bến đó, giữ xe 2 bánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1243/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/12/1981
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định thành lập phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả Quận, Huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 113/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/09/1980
 • Ngày có hiệu lực: 27/09/1980

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và kỹ thuật 2 năm 1980 – 1981 của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 350/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/1980
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/1980

Quyết định về việc thành lập các trạm kiểm soát thu thuế công thương nghiệp tại thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/02/1979
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/1979

Quyết định về việc ban hành bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 304/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/11/1982
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/1982

Quyết định ban hành bản quy định tạm thời về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, lề lối làm việc và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên công an xã.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 253/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/12/1978
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1979

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về giữ gìn vệ sinh trong thành phố và xử phạt vi cảnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/01/1980
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/1980

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về nghĩa vụ lao động của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 828/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/05/1978
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/1978

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng GTVT trực thuộc UBND quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 78/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1981

Quyết định về việc ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hoá và Câu Lạc bộ trong thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 252/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/1981
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/1998

Quyết định về việc đăng ký, niêm yết giá và chống đấu cơ nâng giá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 390/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/06/1981
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/1981

Quyết định về giá bán lẻ theo giá kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 137/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/05/1983
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/1983

Quyết định về việc tổ chức đội kiểm soát quản lý thị trường ở quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 112/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/06/1982
 • Ngày có hiệu lực: 21/06/1982

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 506/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc hợp nhất “sở quản lý nhà đất” và “sở quản lý công trình công cộng” thành sở quản lý nhà đất và công trình công cộng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 276/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/10/1979
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/1979

Quyết định ban hành “bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 612/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/1977

Quyết định về việc cho phép Sở GTVT tổ chức thí điểm CTHĐ cùng kinh doanh cùng chia lãi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 268/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/04/1982
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/1982

Quyết định về việc điều chỉnh giá thu mua lúa và hoa màu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 304/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/1978

Quyết định về việc quy định tạm thời quản lý thống nhất bảo vệ động vật, thực vật rừng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 874/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/05/1978
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/1978

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật tư Quận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42B/QĐ-UB-TC
 • Ngày ban hành: 27/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/1978

Quyết định về việc cho phép thành lập liên hiệp hợp tác xã ngành chiếu cói trực thuộc liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/03/1981
 • Ngày có hiệu lực: 08/03/1981

Quyết định về việc tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở thành phố năm 1977 - 1978.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1518/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/1977

Quyết định về việc cho phép thành lập liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp ngành mây tre lá thuộc liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 101/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/1981

Quyết định về việc phân phối nhà cho công nhân và các công trình phục vụ lợi ích công cộng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 60/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/01/1979
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/1979

Quyết định về việc ban hành Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban xây dựng nhà đất công trình công cộng quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/05/1980
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/1980

Quyết định về việc ban hành “bản quy định về xét thưởng huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 233/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/08/1979
 • Ngày có hiệu lực: 22/08/1979

Quyết định ban hành quy định tạm thời về “quản lý và sử dụng lề đường” ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 652/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/12/1982
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/1998

Quyết định thành lập Ban giáo dục lao động công nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/01/1982
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/1982

Quyết định thành lập Phòng Xây dựng trực thuộcỦy ban Nhân dân Huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/01/1978
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/1978

Quyết định ban hành tạm thời chế độ báo cáo thống kê về lao động tiền lương và lao động xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 395/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/07/1977
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/1977

Quyết định ban hành “quy định về việc phân phối nhà do nhà nước quản lý cho cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức trong thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1520/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/07/1978
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/1978