Nông nghiệp - Nông thôn

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12-10-2006 Quyết định số 147/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 12 xã, phường. Hết hiệu lực từ 23/04/2015
14-09-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và bệnh lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 27/08/2010
14-09-2006 Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa. Hết hiệu lực từ 23/04/2015
03-08-2006 Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010. Hết hiệu lực từ 09/01/2012
18-07-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010. Hết hiệu lực từ 09/01/2012
17-07-2006 Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010. Hết hiệu lực từ 09/01/2012
11-07-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Dự án thí điểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên một số rau ăn quả tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Hết hiệu lực từ 01/01/2009
10-07-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010. Hết hiệu lực từ 09/01/2012
16-06-2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố. Hết hiệu lực từ 07/02/2011
07-06-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh hoạt động sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức Hội. 17/06/2006