Nông nghiệp - Nông thôn

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16-07-2012 Quyết định số 3639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực Phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”. 16/07/2012
28-02-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực một phần từ 22/03/2015
18-02-2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 27/04/2013
21-09-2011 Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố. 01/10/2011
29-08-2011 Chỉ thị số 29/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 08/09/2011
29-07-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/04/2019
10-06-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Hết hiệu lực từ 30/03/2013
09-04-2011 Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 19/04/2011
18-03-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật, cộng tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã. 28/03/2011
18-03-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020. 28/03/2011