Thành lập Hội đồng thẩm định hiện vật sưu tầm đối với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ | Bổ sung điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia tại số 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 | Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ | Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 9 | Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Thí nghiệm phân tích chất lượng cao | Điều chỉnh dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè | Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, Khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu), | Công ty TNHH Vietnam Land SSG đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - giai đoạn 3 tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), thuộc khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2 |

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy

Ngày 08/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, mục tiêu cụ thể như sau:

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế thành phố với trọng tâm là phát triển kinh tế chủ yếu dựa trên đổi mới sáng tạo, dựa trên hàm lượng tri thức, công nghệ tiên tiến và năng suất cao, nhất là năng suất nội ngành.

- Thực hiện sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa dịch vụ công.

- Khai thác và phát huy tối đa nội lực kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; khai thác các cơ chế, chính sách phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

- Phát triển kinh tế gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố và đất nước. Không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. 

Tùng Khang