Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 | Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 | Kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH thương mại An Khang đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn năm 2016 - 2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên (Công ty mẹ) |

Công nhận thành lập Hội Luật gia quận 7

Ngày 21/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3221/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Luật gia quận 7, cụ thể như sau:

- Công nhận thành lập Hội Luật gia quận 7.

- Hội Luật gia quận 7 là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận 7.

- Hội Luật gia quận 7 có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Ngày 21/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3220/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Làm vườn và trang trại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Tên tiếng Việt: Hội Làm vườn và Trang trại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên tiếng nước ngoài : HO CHI MINH CITY COMMUNITY GARDENING AND FARMING ASSOCIATION (VACT)

3. Tên viết tắt : HỘI VACT TP HCM

4. Tôn chỉ, mục đích

Hội Làm vườn Trang trại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người có nhiệt tình và tích cực hoạt động vì sự nghiệp phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng (VAC) và kinh tế trang trại (T) thành phố Hồ Chí Minh; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.

5. Địa vị pháp lý, trụ s

- Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Trụ sở của Hội đặt tại số 1091 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

- Hội hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nông nghiệp: vườn, ao, chuồng và trang trại gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

- Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

7. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

- Tự nguyện, tự quản.

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

- Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

- Không vì mục đích lợi nhuận.

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

 

Tùng Khang