Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UB ND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc xếp hạng I đối với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. |

Đầu tư dự án Chung cư cao tầng (Lavita Charm) tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

Ngày 16/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2928/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án Chung cư cao tầng (Lavita Charm) tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Tên dự án

Chung cư cao tầng (Lavita Charm).

2. Tên chủ đầu t­ư

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát.

3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án

3.1. Địa điểm: tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

3.2. Ranh giới khu đất: Theo Công văn số 5373/SQHKT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình (điều chỉnh tỷ lệ 1/500) đối với dự án Lavita Charm tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, ranh giới tiếp giáp như sau:

- Phía Đông Bắc: giáp đất trống (khoảng tiếp giáp đường Vành đai trong lộ giới 67m dự kiến).

- Phía Tây Nam: giáp hành lang bảo vệ mương.

- Phía Đông Nam: giáp đường nhựa và khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây Bắc: giáp đường dự phóng, lộ giới 12m.

3.3. Diện tích khu đất (sau khi trừ lộ giới): 14.311 m².

4. Mục tiêu của dự án

Đầu tư xây dựng khu nhà ở có môi trường sống thích hợp, đúng tiêu chuẩn với các tiện nghi về hạ tầng đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và các dịch vụ liên quan, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với các khu vực xung quanh, tạo thêm quỹ nhà ở và sử dụng hiệu quả giá trị của khu đất.

5. Hình thức đầu tư

Chủ đầu tư sử dụng vốn doanh nghiệp để đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu đảm bảo dành tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án (theo quy định điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

6. Nội dung sơ bộ của dự án

6.1. Về pháp lý quy hoạch

Theo Công văn số 5373/SQHKT-QHKV2 Ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình (điều chỉnh tỷ lệ 1/500) đối với dự án Lavita Charm tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

6.2. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bản

- Diện tích khu đất: 14.311 m2.

- Mật độ xây dựng:

+ Khối đế: 46,7%.

+ Khối tháp: 36,5%.

- Hệ số sử dụng đất: 7,26 lần; trong đó:

+ Hệ số sử dụng đất chức năng ở: 5,19 lần.

+ Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại - dịch vụ công cộng - nhà trẻ: 2,07 lần.

- Tầng cao: 21 tầng.

- Dân số: 2.120 người.

- Tổng số căn hộ: 939 căn (Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư bố trí số lượng, cơ cấu, diện tích căn hộ tuân thủ theo Công văn số 1417/BXD-QLN ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Công văn số 1245/BXD-KHCN ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ Xây dựng và phải đảm bảo quy mô dân số tại Công văn số 5373/SQHKT-QHKV2 ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

Trần Phát