Năm 2018, Tháng 01

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
26-01-2018 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 26/01/2018
24-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 05/02/2018
23-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 31/01/2018
23-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ 30/01/2018
19-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 29/01/2018
19-01-2018 Quyết định số 233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của à Ủy ban nhân dân quận 5 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017. 19/01/2018
19-01-2018 Quyết định số 656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 6 Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017. 19/01/2018
16-01-2018 Công văn số 264/UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp v/v đính chính Quyết đinh số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 cua Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 16/01/2018
16-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Gò Vấp. 23/01/2018
16-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế 26/01/2018