Năm 2018, Tháng 01

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Gò Vấp. 23/01/2018
16-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế 26/01/2018
16-01-2018 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình hết hiệu lực toàn bộ năm 2017. 16/01/2018
15-01-2018 Quyết định số 280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017. 15/01/2018
12-01-2018 Quyết định số 144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017. 12/01/2018
12-01-2018 Quyết định số 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10. 12/01/2018
11-01-2018 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 2018. 11/01/2018
11-01-2018 Quyết định số 38/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 1 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017. 11/01/2018
10-01-2018 Quyết định số 36/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 4 Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu lực trong năm 2017 10/01/2018
09-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 1 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1. 16/01/2018