Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Pháp lệnh 27/2000/PL-UBTVQH10

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Pháp lệnh Ngày ban hành: 24/08/2000
Tình trạng hiệu lực: Chưa hiệu lực Ngày hiệu lực:
Số, ký hiệu: 27/2000/PL-UBTVQH10 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/01/2011

Quyết định về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/02/2012

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/01/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2012

Quyết định về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 110/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/2001

Quyết định ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 166/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/2003

Quyết định Quyết định số của Ủy ban nhân dân thành phố Về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 76/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/05/2006
 • Ngày có hiệu lực: 29/05/2006

Quyết định về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 167/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 57/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 73/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2005

Quyết định về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2002

Quyết định về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 127/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/2004

Quyết định về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/03/2006
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2006

Quyết định về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 132/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/2004

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2005

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 94/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 22/04/2004