Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận 7 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 69 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 3. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc của Hội đồng đánh giá Đề án đề xuất giải pháp đột phá về tổ chức, bộ máy quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về thành lập Ban Nội dung - Thư ký Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024. |

Nghị định 45/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị định Ngày ban hành: 21/04/2010
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần Ngày hiệu lực: 21/04/2010
Số, ký hiệu: 45/2010/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/nđ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 13/04/2012
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6039/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2011

Quyết định về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/2011

Quyết định về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/2011

Quyết định về việc hủy Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 103/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2012

Quyết định về việc điều chỉnh phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2012

Quyết định về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định phê duyệt Điều lệ của hội hoạt động trong phạm vi quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1357/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2012

Quyết định về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 14/05/2012

Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/2012

Quyết định về việc phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2012

Quyết định về bổ sung phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2012

Quyết định bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/10/2013

Quyết định về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn huyện Cần Giờ

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2014

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2015/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2015

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1403/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 31/03/2015

Quyết định về phê duyệt Điều lệ của Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1412/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 31/03/2015

Quyết định về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2383/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2015

Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2023/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/09/2023
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2023

Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2024/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 02/05/2024
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/2024