Nghị định 41/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị định Ngày ban hành: 08/05/2012
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/06/2012
Số, ký hiệu: 41/2012/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2012

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2013

Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/2013

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2014

Quyết định về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2602/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015