Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Thuế - Phí - Lệ phí

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12-02-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
12-12-2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
26-10-2006 Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thu hồi, chuyển giao quyền tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực một phần từ 01/07/2011
05-10-2006 Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà trên địa bàn thành phố (bến phà Thủ Thiêm, Bình Khánh và Cát Lái). Hết hiệu lực từ 31/12/2010
03-10-2006 Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí qua đò tại bến An Phú Đông, quận 12. Hết hiệu lực từ 10/10/2013
26-09-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí qua các bến trên địa bàn thành phố (bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái, Bình Khánh). Hết hiệu lực từ 01/01/2011
26-09-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức phí qua đò tại bến khách ngang sông An Phú Đông, quận 12. Hết hiệu lực từ 15/12/2012
04-05-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2. Hết hiệu lực từ 26/07/2013