Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UB ND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc xếp hạng I đối với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. |

Thuế - Phí - Lệ phí

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30-07-2007 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
05-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Hết hiệu lực từ 21/12/2009
05-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 22/07/2012
12-02-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
12-12-2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
26-10-2006 Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thu hồi, chuyển giao quyền tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực một phần từ 01/07/2011
05-10-2006 Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà trên địa bàn thành phố (bến phà Thủ Thiêm, Bình Khánh và Cát Lái). Hết hiệu lực từ 31/12/2010
03-10-2006 Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí qua đò tại bến An Phú Đông, quận 12. Hết hiệu lực từ 10/10/2013
26-09-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí qua các bến trên địa bàn thành phố (bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái, Bình Khánh). Hết hiệu lực từ 01/01/2011
26-09-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức phí qua đò tại bến khách ngang sông An Phú Đông, quận 12. Hết hiệu lực từ 15/12/2012