Đất đai - Xây dựng

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05-11-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Hết hiệu lực một phần từ 24/04/2017
16-05-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 26/05/2016
25-03-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 02/04/2017
01-09-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 11/09/2015
11-08-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 21/08/2015
14-07-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 04/04/2016
15-05-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 19/08/2018
07-04-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 30/01/2017
10-02-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị. 20/02/2015
31-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Hết hiệu lực từ 01/08/2017