Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hiện hành” | Cập nhật nhân sự Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC | Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đển hẻm 32 Ông Ích Khiêm), Phường 14, Quận 11 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án nâng cấp, mở rộng các hẻm chính theo quy hoạch giai đoạn năm 2015-2020 trên địa bàn Quận 7 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án đầu tư xây dựng Cầu Chuối Nước, trên đường Trung An, thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Nghĩa (đoạn từ Rạch Nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án nâng cấp đường Đào Cử (giai đoạn 2), thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ | Đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng và Thương mại- Dịch vụ - Văn phòng tại Lô H2-01, thuộc Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2 |

Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện xã hội Trí Đức

Ngày 22/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện xã hội Trí Đức, nội dung cụ thể như sau:

- Quỹ Từ thiện xã hội Trí Đức được phép hoạt động sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

- Quỹ Từ thiện xã hội Trí Đức chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

- Quỹ Từ thiện xã hội Trí Đức có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

- Tên gọi:

+ Tên tiếng Việt: Quỹ Từ thiện xã hội Trí Đức

+ Tên tiếng nước ngoài: Tri Duc social charity fund

+ Tên viết tắt: TRI DUC SCF

- Trụ sở: Số 16, đường Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tôn chỉ, mục đích

+ Quỹ Từ thiện xã hội Trí Đức (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội - từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có điều kiện chữa trị; chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhưng không có người chăm sóc, giúp đỡ; xây dựng nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sĩ; xây dựng đường, cầu cho các địa phương nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn về giao thông, đi lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; trao học bổng, tài trợ chi phí sinh hoạt cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

+ Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, các hoạt động theo Điều lệ này và theo quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

+ Không vì lợi nhuận;

+ Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

+ Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;

+ Theo Điều lệ của Quỹ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực Quỹ hoạt động;

+ Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

- Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Chức năng, nhiệm vụ

+ Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

+ Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

+ Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.

- Quyền hạn và nghĩa vụ

+ Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được công nhận và các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó.

+ Vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

+ Thực hiện tài trợ đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

+ Được thành lập pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản Quỹ.

+ Quỹ được thành lập từ các nguồn tài sản hiến tặng hoặc theo hợp đồng ủy quyền, di chúc mà không tổ chức quyên góp và nhận tài trợ thì hàng năm phải dành tối thiểu 5% (năm phần trăm) tổng số tài sản để tài trợ cho các chương trình, dự án phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ.

+ Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của Quỹ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

+ Sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

+ Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Giải quyết, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Hàng năm, Quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập Quỹ hoặc cơ quan tài chính của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập Quỹ và thực hiện công khai các khoản đóng góp của Quỹ trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

+ Quỹ được quan hệ với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ hoặc cho các đề án, dự án cụ thể của Quỹ theo quy định của pháp luật.

+ Quan hệ với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng các đề án tài trợ theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ.

+ Khi thay đổi trụ sở chính hoặc Giám đốc Quỹ, Quỹ phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền thành lập Quỹ và cơ quan tài chính cùng cấp.

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Trần Phát