Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5340/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên, cụ thể như sau:

   Nay sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Tổng Công ty Nông nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp được bổ sung các ngành cụ thể:

- Đầu tư, khai thác, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ tại các cửa hàng tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh, chợ, siêu thị nông nghiệp, trung tâm thương mại nông nghiệp (kinh doanh sản phẩm liên quan ngành nông nghiệp);

- Vận tải hàng hóa; dịch vụ logistics phục vụ lĩnh vực nông nghiệp;

- Hoạt động dịch vụ du lịch nông nghiệp, lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tours du lịch;

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động để phát triển hệ thống theo chuỗi khép kín sản xuất con giống, trồng trọt, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm sạch - an toàn.

Trần Phát