Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5340/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên, cụ thể như sau:

   Nay sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Tổng Công ty Nông nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp được bổ sung các ngành cụ thể:

- Đầu tư, khai thác, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ tại các cửa hàng tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh, chợ, siêu thị nông nghiệp, trung tâm thương mại nông nghiệp (kinh doanh sản phẩm liên quan ngành nông nghiệp);

- Vận tải hàng hóa; dịch vụ logistics phục vụ lĩnh vực nông nghiệp;

- Hoạt động dịch vụ du lịch nông nghiệp, lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tours du lịch;

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động để phát triển hệ thống theo chuỗi khép kín sản xuất con giống, trồng trọt, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm sạch - an toàn.

Trần Phát