Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5340/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên, cụ thể như sau:

   Nay sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Tổng Công ty Nông nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp được bổ sung các ngành cụ thể:

- Đầu tư, khai thác, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ tại các cửa hàng tổng hợp, cửa hàng chuyên doanh, chợ, siêu thị nông nghiệp, trung tâm thương mại nông nghiệp (kinh doanh sản phẩm liên quan ngành nông nghiệp);

- Vận tải hàng hóa; dịch vụ logistics phục vụ lĩnh vực nông nghiệp;

- Hoạt động dịch vụ du lịch nông nghiệp, lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tours du lịch;

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động để phát triển hệ thống theo chuỗi khép kín sản xuất con giống, trồng trọt, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm sạch - an toàn.

Trần Phát