Bãi bỏ 11 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí

Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ 11 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Trần Phát