Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Năm 2017, Tháng 02

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25-02-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hết hiệu lực từ 23/06/2017
22-02-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Mỉnh. 04/03/2017
21-02-2017 Quyết định số 713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. 21/02/2017
17-02-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 27/02/2017
17-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. 27/02/2017
15-02-2017 Kế hoạch số 689/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 15/02/2017
15-02-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố. 15/02/2017
14-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. 20/02/2017
14-02-2017 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuấn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực một phần từ 20/08/2018
13-02-2017 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ văn bản 20/02/2017