Giao đất cho Công ty cổ phần phát triển Đất Việt tại số 100, đường Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 để thực hiện dự án chung cư Cô Giang | Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1871/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Điều chỉnh hình thức sử dụng đất và gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH Khu Liên hợp nhà ở và trung tâm thương mại Parkland | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hồng Bàng – An Dương Vương – Ngô Quyền | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Hùng Vương - Trần Phú | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Ngô Gia Tự - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tri Phương | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư |

Nghị định 115/2010/NĐ-CP