Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục thẩm định đồ án, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân các quận, huyện (trừ thành phố Thủ Đức). | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH một thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1871/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung Mục III. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Soạn thảo và Tổ Giúp việc Ban Soạn thảo Đề án xây dựng nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đợt 7) và đưa ra khỏi danh mục 18 thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực y tế. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, Quận 1 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1836/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14-11-2011 Chỉ thị số 34/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đón Tết Nhâm Thìn năm 2012. 24/11/2011
10-12-2010 Chỉ thị số 26/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 20/12/2010
08-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư, xây dựng, phát triển các cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. 18/12/2010
27-07-2010 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 06/08/2010
05-05-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. 15/05/2010
22-12-2009 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí tham quan Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
10-12-2009 Chỉ thị số 21/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. Hết hiệu lực từ 25/02/2011
09-12-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu phí tham quan Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi. Hết hiệu lực từ 01/01/2018
05-10-2009 Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố. Hết hiệu lực từ 30/06/2022
16-03-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009. Hết hiệu lực từ 25/02/2011