Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Thuế - Phí - Lệ phí

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
12-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu vận động đóng góp quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
12-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
15-06-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố. Hết hiệu lực một phần từ 03/01/2013
15-05-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 15/05/2012
06-03-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2018
01-03-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố. Hết hiệu lực từ 01/01/2018
21-12-2011 Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2014
19-12-2011 Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 31/12/2011
18-12-2011 Quyết định số 81/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2017