Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm uyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc việc thay đổi thành viên Tổ công tác nghiên cứu đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực văn hóa, xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1871/QĐ-UBND về việc việc bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về Hội nhập quốc tế. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1847/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 20 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban quan lý Khu Công nghệ cao. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc thay đổi nhân sự Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1836/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành triển khai thực hiện thí điểm “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” |

Lâm nghiệp

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-05-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ. Hết hiệu lực từ 27/01/2013
29-01-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án thống nhất quản lý rừng phòng hộ môi trường, Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. 08/02/2010
09-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010. Hết hiệu lực từ 19/01/2012
13-06-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. 23/06/2009
30-12-2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/03/2010
31-03-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008 - 2009. Hết hiệu lực từ 27/08/2010
21-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. 31/01/2008
12-10-2007 Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tại thành phố Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg, ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 22/10/2007