Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Giao thông - Vận tải

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
01-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 11/07/2014
30-05-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 01/07/2014
20-02-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Hết hiệu lực một phần từ 15/09/2018
22-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. 01/02/2014
10-12-2013 Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố. 20/12/2013
22-11-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị. 02/12/2013
30-09-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố. 10/10/2013
21-08-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố 31/08/2013
17-06-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 4. Hết hiệu lực từ 28/06/2018
04-04-2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013. Hết hiệu lực từ 31/12/2013